Ενα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που ερευνά το παμπάλαιο μυστήριο των Πελασγών, των προϊστορικών προγόνων του Ελληνισμού. Με τη βοήθεια καταπληκτικού πλούτου γλωσσικών και ιστορικών στοιχείων αναλύονται οι διασωθείσες πελασγικές επιγραφές και ανιχνεύονται οι απώτατες ρίζες του Ελληνικού έθνους και οι συγγένειες με άλλους λαούς.

Διαστάσεις: 17,5 Χ 25 εκ.
Σελίδες : 1.048


Τιμή:
60,00 €  δεμένο

Ιακώβου Θωμόπουλου
 

Πελασγικά

Ητοι περι της γλώσσης των Πελασγών, αρχαίαι πελασγικαί επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Λυκικαί, Καρικαί, Ετρουσκικαί, Χεττιτικαί ερμηνευόμεναι δια της σημερινής Πελασγικής Αλβανικής και της Ελληνικής